Tekijänoikeuslaki uudistuu vihdoin – videoiden esittäminen sallituksi keväällä 2023

Monen vuoden väännön jälkeen eduskunta sai hyväksyttävän lakiehdotuksen käsiteltäväkseen ja hyväksyi sen. OKM:n tiedotteen mukaan laki voisi astua voimaan 3.4.2023. Laissa on toki paljon muutakin jännää, mutta opetuksen kannalta keskeisimmät muutokset ovat havainnollistavan aineiston (ml. videot) esittämisoikeus, sekä EU:n rajat ylittävän opetuksen sääntöjen selkeyttäminen.

Videoiden käyttö vihdoin sallittua – tekijänoikeuslaki uudistuu

Tekijänoikeudet ovat yksi rajoite, jonka kanssa opettajien on jatkuvasti tasapainoiltava. EU:n DSM-direktiivi toi mukanaan mm. muutoksen, että opetuksessa on voitava käyttää mitä tahansa aineistoa ”yksinomaan opetuksen havainnollistamiseen”. Ensi syksystä alkaen lienee Suomessakin päivitetty lainsäädäntö, joka sallii mm. videoiden käytön havainnollistamisessa.

Tekijänoikeudet uudistuvat – vaan eivät ihan vielä

Jo vuonna 2019 oli tiedossa, että Euroopassa tekijänoikeuslait uudistetaan. Odotettavissa koulujen suuntaan oli ainakin huomattavasti selkeämpi lupa hyödyntää musiikkia ja videoita opetuksessa. Laki oli tarkoitus saada jo ennen kesää 2021 valmiiksi, mutta muutos on ollut monimutkainen ja tässä on julkishallinnolla ollut jotain (köh köh) muitakin kiireitä. Lakimuutos on siis edelleen työn alla. Sen tilaa voi […]

Kenellä on yksinoikeudet karjalanpaistin reseptiin?

Ei kenelläkään. Ja samasta syystä opettajat saavat harkitusti kopioida harjoitustehtäviä oppilaiden vihkoihin. Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksessa 13.9. pidetään käsittämättömänä, että “kouluissa hyödynnetään jatkuvasti luvattomasti kopioitua materiaalia”. Kirjoituksessa käytetään esimerkkinä lapsen vihkoon liimattuja valokopioita harjoituskirjojen sivuista, joita pidetään tekijänoikeusloukkauksena. Olen samaa mieltä siitä, että opettajan tulee kunnioittaa tekijänoikeuksia ja opettaa niiden merkitys oppilailleen, myös näyttämällä esimerkkiä. Moni […]

Musiikin samplaus vaatii luvan

Musiikin samplaus tarkoittaa toisten muusiikkikappaleiden tallenteiden pätkien käyttöä uudessa musiikissa. Tyypillisesti DJ:t klubeilla käyttävät tätä tekniikkaa. Koska kaikki äänitallenteet ovat lähioikeuksin suojattuja, edes pieni parin sekunnin pätkä siitä on lain suojaama ja käytölle on löydettävä lupa. Nyt EU:n tuomioistuin on antanut päätöksen, joka vahvistaa tämän tulkinnan, eli pätkien ottaminen toisista kappaleista edellyttää lupaa (yle). Miksi […]