Tekoälyn tekijänoikeudet?

Käsitellään generatiivista tekoälyä. Se on koulutettu netistä kerätyllä aineistolla – tekstillä, kuvilla, musiikilla, taiteella, videoilla. Kuten moni tietää, netissä oleva sisältö ei ole vapaata riistaa vaan sitä suojaavat tekijänoikeudet sekä lähioikeudet. Eli millä luvalla tämä koulutus on siis tehty? Ja onko lopputulos suojattu?

Tekijänoikeuslaki uudistuu vihdoin – videoiden esittäminen sallituksi keväällä 2023

Monen vuoden väännön jälkeen eduskunta sai hyväksyttävän lakiehdotuksen käsiteltäväkseen ja hyväksyi sen. OKM:n tiedotteen mukaan laki voisi astua voimaan 3.4.2023. Laissa on toki paljon muutakin jännää, mutta opetuksen kannalta keskeisimmät muutokset ovat havainnollistavan aineiston (ml. videot) esittämisoikeus, sekä EU:n rajat ylittävän opetuksen sääntöjen selkeyttäminen.

Videoiden käyttö vihdoin sallittua – tekijänoikeuslaki uudistuu

Tekijänoikeudet ovat yksi rajoite, jonka kanssa opettajien on jatkuvasti tasapainoiltava. EU:n DSM-direktiivi toi mukanaan mm. muutoksen, että opetuksessa on voitava käyttää mitä tahansa aineistoa ”yksinomaan opetuksen havainnollistamiseen”. Ensi syksystä alkaen lienee Suomessakin päivitetty lainsäädäntö, joka sallii mm. videoiden käytön havainnollistamisessa.

Kenellä on yksinoikeudet karjalanpaistin reseptiin?

Ei kenelläkään. Ja samasta syystä opettajat saavat harkitusti kopioida harjoitustehtäviä oppilaiden vihkoihin. Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksessa 13.9. pidetään käsittämättömänä, että “kouluissa hyödynnetään jatkuvasti luvattomasti kopioitua materiaalia”. Kirjoituksessa käytetään esimerkkinä lapsen vihkoon liimattuja valokopioita harjoituskirjojen sivuista, joita pidetään tekijänoikeusloukkauksena. Olen samaa mieltä siitä, että opettajan tulee kunnioittaa tekijänoikeuksia ja opettaa niiden merkitys oppilailleen, myös näyttämällä esimerkkiä. Moni […]