Kolme videota, mutta saatko esittää niitä opetuksessa?

Viimeisen vuosikymmenen yleisin pulma opettajilla on ollut, voiko verkkovideoita esittää opetuksessa. Ongelma on siinä, että opetuksessa saa esittää julkaistuja teoksia, mutta ei elokuvateoksia. Mutta mikä on elokuvateos? Tein tästä Tekijänoikeusneuvostolle (TN) syksyllä 2015 lausuntopyynnön. Nyt sain vastauksen. Mutta sen sijaan, että kerron vain vastauksen, saat itse veikata ensin.

Lue loppuun

Tallennettu kategorioihin Uutinen | Avainsanoina , , , , | Jätä kommentti

Uudet muunteluoikeudet käytännössä

Opetuksen kopiointilupaan on lisätty vuoden 2016 alusta alkaen muunteluoikeus opetuksessa. Uudet lupaehdot sisältävät kaksi uutta pykälää, jotka kattavat käännös- ja muunteluoikeudet. Minkälaisia muunnelmia saa siis tehdä ja millä rajoituksilla? Lue loppuun

Tallennettu kategorioihin Aineisto, Uutinen | 3 kommenttia

Vihdoin oikeus muokata verkon sisältöjä opetuksessa

Vuoden 2016 uudet kopiointiluvat on neuvoteltu OKM:n ja Kopioston välillä. Lupa on pääosin sama vanha, mutta eräs merkittävä uudistus on oikeus tehdä muunnelmia opetuskäyttöön. Lue loppuun

Tallennettu kategorioihin Uutinen | Avainsanoina , , | 1 kommentti

Saako verkkovideoita esittää opetuksessa? Virallinen vastaus: EHKÄ EI

Voiko verkkovideoita esittää opetuksessa? Tekijänoikeuslain mukaan opetuksessa saa esittää julkaistuja teoksia, mutta ei elokuvateoksia. Iso kysymys siis on, mikä on elokuvateos ja mikä ei. Tekijänoikeusneuvosto on juuri nyt antanut lausunnon asiassa: TN2015:12. Itse olen jo vuosia antanut vastaukseksi ”jyrkkä ehkä” ja TN:n lausunto on samoilla linjoilla. Lue loppuun

Tallennettu kategorioihin Aineisto, Uutinen | Avainsanoina , , , , | 2 kommenttia

Oikeus opetukseen on ihmisoikeus – COMMUNIA peräänkuuluttaa opetukselle lisävapautuksia tekijänoikeudesta

Tekijänoikeuksiin perehtyneet opettajat tietävät, että meillä Suomessa on moni asia rikki lainsäädännössä. Vastaavia ongelmia on muissakin Euroopan maissa, joskaan ei yhtä pahoja (lue 5 outrageous things educators can’t do because of copyright, jossa kaksi viidestä esimerkistä on Suomesta). Teknologian hyödyntäminen opetuksessa aiheuttaa ongelmia useimmissa EU-maissa. COMMUNIA-järjestö on julkaissut periaatteensa tekijänoikeuksista opetuksessa. Lue loppuun

Tallennettu kategorioihin Uutinen | Avainsanoina , , , | Jätä kommentti

Vieläkö verkkovideoiden esittäminen askarruttaa? Omnian opettajia ei.

Kuten tätä blogia seuranneet tietävät, verkkovideoiden esittämisoikeus opetuksessa on tulkinnanvaraista. Mikään kirjoitettu laki tai säännös ei anna tähän selkeää vastausta. Jokainen opettaja onkin oman tulkintansa varassa videoaineiston äärellä. Nyt tilanne muuttui, ainakin Espoon Omniassa. Lue loppuun

Tallennettu kategorioihin Uutinen | Avainsanoina , , , | 2 kommenttia

Verkkovideoiden esittäminen? ”Käyttäkää tervettä järkeä”

Ylivoimaisesti yleisin opettajia askarruttava tekijänoikeuspulma jo vuosien ajan on ollut, voiko verkkovideoita, kuten Youtube-videoita, esittää opetuksessa vai ei. Selkeää vastausta tähän on ollut mahdoton antaa, koska tekijänoikeuslain 90-luvulla kirjoitetut pykälät ovat monitulkintaisia. Lue loppuun

Tallennettu kategorioihin Viikon pulma | Avainsanoina , , , | 1 kommentti

Siemeneenkin voi saada tekijänoikeuden

Tekijänoikeuksien merkitys koulutyössä lienee useimmille varsin selvä – opetustyö nojaa vahvasti yhteiskunnassa tuotettuihin kulttuuriteoksiin, joten niiden käyttöä säätelevät (ja mahdollistavat) tekijänoikeussäännökset. Mutta välillä on hyvä ottaa vähän eri näkökulma asiaan. Voisiko jollakulla olla tekijänoikeudet ruokaviljan siemeneen? Voisiko hän tällöin määrätä, mitä siemenellä saa tehdä? Ja onko siemenesta kasvatetun viljan uudelleenkylvö laitonta teoskappaleen valmistamista? Lue loppuun

Tallennettu kategorioihin Tapaus | Avainsanoina , , , , , | 1 kommentti

Kevätjuhlassa saa heijastaa laulun sanat ja nuotit seinälle

Digilupa on sallinut jo usean vuoden ajan tekstin ja kuvien digitaalisen kopioinnin ja esittämisen opetuskäytössä sekä tietyissä koulujen järjestämissä tilaisuuksissa. Lukuvuoden 2014-2015 aikana lupa laajeni koskemaan myös nuotteja ja laulujen sanoja. Lue loppuun

Tallennettu kategorioihin Uutinen | Avainsanoina , , | 3 kommenttia

Onko koulu vastuussa oppilaiden julkaisuista?

Viikon pulma: Jos oppilaat julkaisevat jotain verkossa, mikä on opettajan tai oppilaitoksen vastuu? Jos julkaisu tapahtuu koulun omilla verkkosivuilla, onko tilanne toinen? Miten vastuuta voi vähentää? Lue loppuun

Tallennettu kategorioihin Viikon pulma | Avainsanoina , , , , | 1 kommentti